Privacyverklaring

Dank u voor uw bezoek aan www.berightbag.nl en voor uw interesse in onze producten en diensten. Wij zijn ons bewust van het belang van uw privacy en we respecteren uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe wij uw gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens via het contactformulier op onze website. Het formulier vraagt om uw bedrijfsnaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens worden verzameld om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden en om u te kunnen informeren over onze producten en diensten. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Gegevensbescherming

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal, wijziging of vernietiging. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van uw vraag of verzoek.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om de functionaliteit van onze website te verbeteren, zoals het onthouden van uw voorkeuren en het bijhouden van uw winkelwagen. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website en worden niet gebruikt voor marketing- of advertentiedoeleinden.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Datum: 29 maart 2023